Alle omstandigheden

Zijn er specifieke aandachtspunten op het gebied van veiligheid? Kies dan voor onze opleidingen in eigen bedrijf. We passen onze opleidingen graag aan de wensen van medewerkers en de specifieke situatie aan. Een in-company opleiding is al mogelijk vanaf 5 deelnemers. 

Ook hebben we ervaring met opleidingen in andere talen dan Nederlands. Zo nodig regelen we dat de lessen in het Duits of Engels zijn zodat de medewerkers die belangrijke informatie goed meekrijgen. Ook laaggeletterde medewerkers zijn bij onze docenten in goede handen.

Veiligopleiden.nl hecht grote waarde aan een flexibele opstelling als het gaat om trainingstijden. Het is mogelijk om een training in delen te volgen, bijvoorbeeld 1 dag EHBO en op een andere dag brand en ontruiming.  Ook kunnen trainingen zonder meerprijs in de avonduren of op zaterdag worden verzorgd.