Coronavirus (COVID-19) en invloed cursussen

Door een toename van het aantal corona besmettingen in ons land ontvangen wij van onze klanten diverse vragen over mond-op-mondbeademingen tijdens de BHV training.
De mond-op-mondbeademing tijdens de reanimatie kan op dit moment een belemmering zijn voor cursisten om een BHV training te volgen.


veiligopleiden.nl hanteert tijdens de lessen een zeer streng hygiënebeleid. Onze reanimatiepoppen worden volgens een streng protocol gereinigd.


Desondanks heeft veiligopleiden.nl besloten om per 2 maart 2020 tijdelijk te stoppen met de mond-op-mondbeademingen tijdens BHV, EHBO en reanimatielessen. Er zal ook niet beademd worden met hulpmiddelen.


veilligopleiden.nl beroept zich op artikel 6b van het NRR: Basale reanimatie zonder beademing. De cursist geeft dan geen beademingen, maar alleen ononderbroken borstcompressies met een frequentie van 100 tot 120 keer per minuut. Bij een dergelijke wijze van beademing kan de cursist nog steeds competent worden verklaard voor het onderdeel reanimatie, ondanks dat geen beademing wordt uitgevoerd.


Cursisten met griepverschijnselen worden verzocht niet deel te nemen aan de cursussen (dit geldt voor al onze cursussen). veilligopleiden.nl heeft het recht om kandidaten te weigeren wanneer deze met griepverschijnselen toch aan de trainingen willen deelnemen.


Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met:

 

MaartenMaarten Herlaar 
Directeur eigenaar 

info@veiligopleiden.nl 

0314-750451