Veilig aan de slag tijdens en na de coronacrisis

Vanaf 1 juni kunnen wij onze BHV en VCA trainingen geheel coronaproof verzorgen.  Dat geldt zowel voor onze inlooptrainingen als voor de in-company trainingen.
Uiteraard worden zowel cursist als opdrachtgever vooraf uitgebreid geïnformeerd over de veiligheidsmaatregelen. 

Er is veel veranderd voor de BHV-ers. 

veiligopleiden.nl biedt alle cursisten en klanten daarom de gratis E-learning “BHV en het coronavirus” aan.
In deze E-learning wordt o.a. aandacht besteed aan de afwijkende voorschriften die voor de BHV organisatie en EHBO gelden.

Wij hebben inmiddels het lesprogramma voor de bedrijfshulpverleners aangepast zodat zij volgens de nieuwe voorschriften veilig
en adequaat kunnen handelen. Op het moment dat de maatregelen het toelaten adviseren wij de BHV-ers zo snel mogelijk bij te laten scholen.

E-learning BHV en het coronavirus


 Klik op aanvraag E-learning om de E-learning aan te vragen. De E-learning BHV en het coronavirus is gratis voor alle klanten en cursisten van veiligopleiden.nl. Vul het formulier in en ontvang de e-learning. 

Is uw bedrijf al voorbereid op de 1,5 meter samenleving?

BMV Advies biedt oplossingen om samen bewust veilig te werken voor nu, maar ook voor in de toekomst. 
Met als doelstelling om voor alle medewerkers, bezoekers, leveranciers etc. een veilige werksituatie te garanderen. Het opstellen van een pakket van maatregelen om coronaproof te kunnen werken is maatwerk en hangt af van  o.a. de werkzaamheden, de hoeveelheid medewerkers en de omgeving.

Onze veiligheidskundigen kijken graag met u mee om de verschillende activiteiten in beeld te brengen, zodat de juiste maatregelen kunnen worden geboden voor iedere situatie.

Dit wordt vastgelegd in een protocol.

Opstellen van protocol

Het protocol wordt opgesteld volgens de RIVM richtlijnen en de arbeidshygiënische strategie zoals genoemd in de ARBO wet. 

1 . Bronmaatregel
Hoe kunnen het aantal fysieke ontmoetingen beperkt worden?

 2. Collectieve maatregelen
 Bijvoorbeeld in kaart brengen van (éénrichting) verkeersstromen en plaatsen van schermen.

3. Individuele maatregelen
Bijvoorbeeld werken in shifts, verschillende pauzemomenten, maximaal aantal personen
aanwezig in ruimte.

4. Persoonlijke beschermingsmiddelen
Bijvoorbeeld: handschoenen of mondkapjes

Materialen

Om coronaproof te zijn, zijn een aantal producten essentieel, zoals:

  • desinfectiemiddelen + huidverzorging
  • hygiënezuilen
  • spatschermen
  • vloermarkering (tape of permanente aanduiding)
  • borden met maatregelen
  • mondkapjes, hesjes, handschoenen

Wij leveren deze materialen graag aan u. Neem contact met ons op. 
Ook is het mogelijk om o.a. hesjes, hygiënezuilen en banners te voorzien van uw eigen huisstijl.

Voorlichting

Nadat het protocol is opgesteld, is het belangrijk dat alle medewerkers hierover worden geïnformeerd.  BMV Advies kan desgewenst ook instructies (op afstand) verzorgen.
Het protocol vertalen wij naar maatwerk posters, banners, stickers of een instructiefilm.  Medewerkers en bezoekers worden geïnformeerd door duidelijke pictogrammen over het protocol, zodat in 1 oogopslag alles duidelijk is.

RI&E

Door het pakket van maatregelen en het plan van aanpak te laten toetsen door een gecertificeerd hoger veiligheidskundige heeft u direct een goedgekeurde aanvulling op uw Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).

Vragen

Er gaat veel veranderen. Belangrijk is dat we allemaal veilig en plezierig kunnen werken.
Wij helpen u graag om tot de juiste oplossing voor uw bedrijf te komen.

Zijn er vragen? Bel of mail gerust.

MaartenMaarten Herlaar 
Directeur eigenaar 

0314-750451

Elke werkdag van 08:30 tot 17:00

info@veiligopleiden.nl