Gratis E-learning BHV en het coronavirus

Het coronavirus heeft in korte tijd ons dagelijkse leven veranderd. Maar hoe ga je als BHV-er om met het coronavirus? Kan je als BHV-er nog wel handelen in geval van nood?

veiligopleiden.nl biedt alle cursisten en klanten gratis de E-learning BHV en het coronavirus aan over BHV en EHBO gedurende de coronacrisis. In deze E-learning wordt aandacht besteed aan de afwijkende protocollen die voor de BHV organisatie gelden. 

Hoe om te gaan met Covid-19 als het gaat om de richtlijnen op het gebied van 

  • eigen veiligheid
  • reanimatie
  • ontruiming

Ook worden onderwerpen behandeld zoals de werkplek, bezetting en de toekomst van de BHV opleidingen.

Deze E-learning BHV en het  coronavirus is een aanvulling op de BHV opleiding en neemt ongeveer 15-20 minuten in beslag.

Wij raden de E-learning aan voor alle BHV-ers die nog aan het werk zijn op de werkplek binnen bedrijf en organisatie. Ook voor de BHV-ers die nu thuis zitten is de E-learning BHV en coronavirus van belang, vooral wanneer in de toekomst de werkzaamheden hervat worden. 

De informatie over BHV en Covid19 is tot stand gekomen in overleg met de Nederlandse Reanimatie Raad, diverse certificerende instellingen en adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM.

E-learning BHV en het coronavirus


 Klik op aanvraag E-learning om de E-learning aan te vragen. De E-learning BHV en het coronavirus is gratis voor alle klanten en cursisten van veiligopleiden.nl. Vul het formulier in en ontvang de e-learning.