In overleg met onze adviseur kan bekeken worden wat de mogelijkheden zijn.