Ja, vanaf 1 medewerker is het wettelijk verplicht om binnen een bedrijf maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening. In de Arbowet is namelijk opgenomen dat elke werkgever een algemene zorgplicht heeft. Dat betekent dat de werkgever moet zorgen voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers.