De Risico Inventarisatie &  Evaluatie is al sinds 1-1-1994 verplicht voor alle werkgevers. Dit geldt niet voor ZZP-ers.