VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers.
Met een VCA-certificaat toon je aan dat je de basiskennis beschikt  wat betreft veiligheid op de werkvloer. Wanneer sprake is van risicovolle werkzaamheden zal de werkgever of opdrachtgever een VCA diploma verplicht stellen.