Hoe vaak moet je BHV cursus herhalen?

Als bedrijf ben je verplicht om voldoende maatregelen te nemen om de veiligheid van werknemers te waarborgen. Een belangrijke maatregel is het hebben van Bedrijfshulpverleners (BHV-ers) die in geval van nood adequaat kunnen handelen. Maar hoe vaak moet je BHV cursus herhalen om de kennis en vaardigheden op peil te houden? In deze blog geven wij antwoord op deze vraag.

22 maart 2023

Waarom is het belangrijk om je BHV kennis en vaardigheden op peil te houden?

Als BHV’er ben je verantwoordelijk voor het verlenen van eerste hulp, het bestrijden van brand en het evacueren van medewerkers bij calamiteiten. Het is dan ook van groot belang dat je deze taken adequaat kunt uitvoeren. Door je BHV kennis en vaardigheden regelmatig bij te schaven, vergroot je niet alleen je eigen veiligheid, maar ook die van je collega’s.

Hoe vaak moet je BHV cursus herhalen?

Volgens de Nederlandse Arbeidsinspectie hebben werkgevers de verantwoordelijkheid om de veiligheid en gezondheid van hun werknemers te waarborgen. Het opleiden en trainen van bedrijfshulpverleners (BHV-ers) maakt hier deel van uit. Om de kennis en vaardigheden van BHV-ers up-to-date te houden, is het belangrijk om de BHV-cursus regelmatig te herhalen. Maar hoe vaak is dat nodig?

De frequentie van de BHV-herhalingscursus hangt af van verschillende factoren, waaronder de grootte van het bedrijf en de risico’s die daarbij komen kijken. Ook de frequentie waarmee BHV-ers worden ingezet, speelt een rol. Het is aan de werkgever om te bepalen hoe vaak de BHV-cursus herhaald moet worden.

De Nederlandse Arbeidsinspectie adviseert echter om BHV-ers regelmatig bij te scholen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een jaarlijkse herhalingscursus of door het organiseren van oefeningen. Op deze manier blijven de kennis en vaardigheden van BHV-ers actueel en kunnen zij snel en adequaat handelen in geval van een noodsituatie.

Maar wat zegt het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) hierover?

Het NIBHV adviseert om de BHV-cursus minimaal eens per jaar te herhalen. Zo blijft de kennis van BHV’ers up-to-date en zijn zij in staat om snel en adequaat te handelen in noodsituaties.

Wat zijn de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad (NRR) 

Daarnaast is het ook goed om te vermelden dat de Nederlandse Reanimatieraad  (NRR) ook richtlijnen heeft met betrekking tot het herhalen van reanimatie onderwijs. betekent dat het aan werkgevers en hulpverleners zelf is om te bepalen wanneer het nodig is om de kennis en vaardigheden op te frissen. De NRR adviseert echter wel om jaarlijks te trainen in reanimatie en het gebruik van een AED om de kwaliteit van de hulpverlening hoog te houden. 

Voordelen van het regelmatig herhalen van de BHV cursus

Naast dat het verplicht is om de BHV kennis en vaardigheden op peil te houden, zijn er nog meer voordelen van het regelmatig herhalen van de BHV cursus. Zo blijft de kennis en vaardigheden fris in het geheugen en ben je beter voorbereid in geval van een noodsituatie. Daarnaast kan het herhalen van de BHV cursus leiden tot nieuwe inzichten en technieken waardoor de veiligheid binnen het bedrijf nog verder kan worden verbeterd.

Ons advies

Het is van groot belang om de veiligheid van je werknemers en klanten te waarborgen. Een jaarlijkse BHV training en ontruimingsoefening kan hierbij helpen. Wij zien helaas te vaak dat bepaalde vaardigheden na een jaar vergeten zijn of minder scherp zijn. Dit kan grote gevolgen hebben in geval van nood.
Tijdens de jaarlijkse BHV training kunnen procedures worden behandeld en kunnen cursisten vragen stellen over BHV. Dit zorgt ervoor dat de kennis van uw BHV-ers up-to-date blijft en ze adequaat kunnen handelen bij een noodsituatie.

Daarnaast is een jaarlijkse ontruimingsoefening ook essentieel om te zorgen dat je werknemers en klanten weten hoe te handelen in geval van brand of andere noodsituaties. Zo kunnen zij snel en effectief het gebouw verlaten en de kans op letsel minimaliseren.

Wij adviseren daarom jaarlijks een BHV training en ontruimingsoefening te organiseren. Zo blijft de veiligheid gewaarborgd en is het bedrijf  voorbereid op elke mogelijke noodsituatie.

Conclusie:

Het is belangrijk om als BHV-er je kennis en vaardigheden regelmatig bij te schaven om adequaat te kunnen handelen in geval van nood. De frequentie van het herhalen van de BHV cursus is afhankelijk van verschillende factoren, maar over het algemeen wordt geadviseerd om de cursus minimaal eens per jaar te herhalen. Door het regelmatig herhalen van de BHV cursus blijft de kennis en vaardigheden fris in het geheugen.

22 maart 2023

Categorie: ddddd

Deel dit bericht

Recente blogs

 • Wij zijn verhuisd!

  Met veel enthousiasme delen wij het nieuws dat wij zijn verhuisd naar een gloednieuw onderkomen aan de...

 • BHV hoe vaak herhalen

  Hoe vaak moet je BHV cursus herhalen?

  Als bedrijf ben je verplicht om voldoende maatregelen te nemen om de veiligheid van werknemers te waarborgen....

 • waarom VCA training volgen

  Waarom een VCA diploma halen

  veiligheid is van groot belang in de bouw en industrie. Een ongeval kan niet alleen leiden tot...

 • Hoeveel-BHV-ers

  Hoeveel BHV-ers zijn er nodig?

  Een bedrijf of organisatie is verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening (BHV). Een...