VCA opleidingen

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Bij bepaalde werkzaamheden en locaties is het hebben van VCA – en/of aanvullende specialistische veiligheidscertificaten verplicht voor de medewerkers.