Terug naar het normale reanimatieprotocol

Nu de verspreiding van het covid-19 virus is afgenomen is de kans op besmetting kleiner geworden. Daarom heeft de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) in overleg met o.a. het RIVM de aangepaste reanimatie richtlijnen herzien. Naar het oordeel van de deskundigen van de verschillende organisaties is het verantwoord om de reanimatiezorg weer terug te brengen naar de eerder bestaande praktijk. 

Voor alle slachtoffers geldt vanaf nu weer het normale reanimatieprotocol. Er is een uitzondering voor slachtoffers voor wie de meldkamercentralist beoordeelt dat informatie erop wijst dat zij met covid-19 besmet zijn. Hiervoor geldt een aangepast protocol

Aangepast beleid meldkamer

De 112-meldkamer heeft een aangepast beleid om te achterhalen of het slachtoffer met covid-19 besmet is. Bij een melding van een hartstilstand vraagt de centralist van de 112-meldkamer aan de beller of het slachtoffer covid-19 heeft. Wanneer de informatie erop wijst dat het slachtoffer besmet is, vraagt de centralist aan de beller dit door te geven aan de hulpverleners en wordt geadviseerd het aangepaste protocol te volgen.

Normaal renimatieprotocol

Vanaf 22 juni geldt standaard weer het normale reanimatieprotocol:

 • maximaal 2 BHV-er of EHBO-ers
 • geef wel mond-op-mondbeademing (gebruik bij voorkeur een pocket mask)
 • geef borstcompressies (gebruik indien aanwezig handschoenen)
 • sluit de AED aan
 • na afloop handen desinfecteren

Uitzondering bij covid-19: aangepast reanimatieprotocol

Als de meldkamercentralist oordeelt dat het slachtoffer besmet is met covid-19 kan je nog steeds hulp verlenen:

 • beoordeel ademhaling door alleen te kijken
 • dek mond en neus van het slachtoffer af met een doek, kledingstuk of mondmasker
 • geef geen mond-op-mondbeademing
 • geef wel borstcompressies (gebruik indien aanwezig handschoenen)
 • sluit wel een AED aan

Ga NIET naar een reanimatie als:

 • Als je positief ben getest op covid-19 en zolang je door GGD/RIVM als besmettelijk wordt beoordeeld
 • Je je ziekt voelt / één of meerdere klachten hebt die passen bij besmetting met het coronavirus of een huisgenoot hebt met één of meerdere klachten
 • Je tot een risicogroep behoort of dat voor één van je huisgenoten geldt.

Download  hier de poster reanimatie terug naar normaal

Vragen

Zijn er vragen of heb je op- of aanmerkingen? Bel of mail gerust.

MaartenMaarten Herlaar 
Directeur eigenaar 

0314-750451

Elke werkdag van 08:30 tot 17:00

info@veiligopleiden.nl