Tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown geen gevolgen voor BHV-, EHBO- en andere veiligheidstrainingen

Werkgevers blijven verplicht, ook nu, om de veiligheid op de werkvloer op orde te hebben. Wat de cursussen en examens betreft kunnen deze dus doorgaan binnen de richtlijnen en opgestelde protocollen.

De persconferentie van dinsdagavond benadrukte dat het volhouden van de maatregelen cruciaal is. Thuisblijven en testen bij klachten. Drukte vermijden en afstand houden.

Wij krijgen vragen over het gevolg hiervan voor de doorgang van  BHV-, EHBO-, basale reanimatie- (BLS en PBLS), veiligheidscursussen en examens. Dit naar aanleiding van de nieuwe  regel: Binnen en buiten bestaat een groep uit maximaal 2 personen van verschillende huishoudens. Dit betreft de privé situatie. 

Werkgevers blijven verplicht, ook nu, om de veiligheid op de werkvloer op orde te hebben. Wat de cursussen en examens betreft kunnen deze dus doorgaan binnen de richtlijnen en opgestelde protocollen: 


Bron: Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland

 

 

Uitzondering

  • Omdat veiligopleiden.nl een trainingsinstelling is vallen wij onder de genoemde uitzonderingen van de Rijksoverheid
  • Het is een wettelijke verplichting dat de BHV geoefend en getraind blijft, daarom mogen BHV-ers naar eigen bedrijf of een opleidingslocatie komen voor een training.

Klik hier voor het nieuwsbericht van de Rijksoverheid

In-company

Ook voor de externe trainingen hanteren we een strikt protocol volgens de huidige voorschriften. Verder zal enkele dagen voor de trainingsdag met de opdrachtgever worden bekeken of de locatie voldoet aan de gestelde eisen.

Voor aanvang van de training zal  door een medewerker van veiligopleiden.nl een Laatste Minuut Risico Analyse  (LMRA) worden uitgevoerd om vast te stellen of er veilig getraind kan worden.

Corona protocol nog steeds van kracht

De richtlijnen voor instructeur en cursist hebben wij vastgelegd in onze Covid-19 handreiking. 

Bekijk onze Covid-19 handreiking

Versie 1.2 14-10-2020

Wat ga je als cursist hiervan merken?

in het kort:

  • aangepaste groepsgrootte van maximaal 12 deelnemers
  • 1,5 meter afstand houden van elkaar
  • gezondheidscheck voor aanvang
  • aangepast lesprogramma
  • gedesinfecteerde lesmaterialen
  • verzoek mondkapjes dragen
  • voorkeur gebruik van E-learning en verkort praktijk moment

 

Alle opleidingen van veiligopleiden.nl voldoen aan de eisen van RIVM en het brancheprotocol. “Veilig trainen voor BHV, EHBO, reanimatie- en veiligheidscursussen tijdens de Covid 19-pandemie. 

Download het brancheprotocol

 

Gezondheidscheck

Voor aanvang van de training controleert onze instructeur op gezondheidsklachten zoals hoesten, niezen, verkoudheid, koorts en vraagt of de cursist fit genoeg is om aan de training deel te nemen. Ook geeft de instructeur een toelichting op de nieuwe veiligheidsvoorschriften en de coronamaatregelen die van toepassing zijn tijdens de training.

Vragen

Er is nogal wat veranderd en het zal even wennen zijn. Maar we gaan weer aan de slag om uiteindelijk  allemaal veilig en met plezier te trainen. 
Zijn er vragen of heb je op- of aanmerkingen? Bel of mail gerust.

MaartenMaarten Herlaar 
Directeur eigenaar 

0314-750451

Elke werkdag van 08:30 tot 17:00

info@veiligopleiden.nl