Mag een BHV-er medicatie toedienen?

Hoe zit het eigenlijk met het toedienen van medicatie door BHV’ers? Is dit binnen hun bevoegdheid en verantwoordelijkheid? Dit is een belangrijke vraag die veel werkgevers en werknemers zich stellen, en in deze blog gaan we hier dieper op in. We bespreken de wettelijke kaders, de mogelijke situaties waarin BHV’ers medicatie mogen toedienen, en welke voorwaarden er gelden voor het veilig en verantwoord toedienen van medicijnen door BHV’ers.

8 maart 2023

Mag een BHV-er medicatie toedienen?

Nee, het toedienen van medicijnen behoort, met uitzondering van paracetamol niet tot de taken van de eerstehulpverlener.

zie ook Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp 2021:

Waarom mag een BHV-er geen mediatie toedienen?

Er zijn verschillende redenen waarom het toedienen van medicijnen aan slachtoffers buiten de competentie van BHV-ers valt. Ten eerste kan het gevaarlijk zijn om medicijnen toe te dienen zonder voldoende kennis en training. Onjuist gebruik van medicijnen kan ernstige bijwerkingen veroorzaken of zelfs leiden tot levensbedreigende situaties.

Daarnaast zijn er juridische aspecten waarmee rekening moet worden gehouden. Het toedienen van medicijnen kan als medisch handelen worden beschouwd en daarvoor is een medische bevoegdheid vereist. BHV-ers zijn doorgaans niet medisch geschoold en daarom niet bevoegd om medicijnen toe te dienen.

BHV assisteert bij medicatie

Echter, in situaties waarin een slachtoffer reeds medicatie bij zich heeft en niet in staat is om de medicijnen zelf in te nemen, kan een BHV-er mogelijk assisteren. Bijvoorbeeld, een slachtoffer met een bekende medische aandoening zoals diabetes kan een glucagon-injectie nodig hebben in geval van een ernstige hypoglycemische episode. Als het slachtoffer niet in staat is om de injectie zelf te geven, kan een getrainde en geautoriseerde BHV-er mogelijk helpen.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de BHV-er in deze situaties alleen assisteert en niet zelfstandig medicijnen toedient. De BHV-er dient altijd te handelen binnen zijn/haar eigen kennis, vaardigheden en bevoegdheden. Bij twijfel of onzekerheid over de juiste handelwijze is het raadzaam om professionele medische hulp in te schakelen.

Tot slot

Tot slot is het belangrijk om te onthouden dat de prioriteit van de BHV-er is om eerste hulp te verlenen en ervoor te zorgen dat de hulpdiensten worden gealarmeerd. Medicijnen toedienen kan de aandacht afleiden van andere, meer kritieke aspecten van de eerste hulpverlening.

In sommige gevallen kan het nodig zijn om medicijnen toe te dienen aan slachtoffers, bijvoorbeeld bij een anafylactische shock of bij een epileptische aanval. In dergelijke situaties is het belangrijk om onmiddellijk medische hulp in te schakelen en te wachten op de professionele hulpverleners.

Kortom, volgens de Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp 2021 behoort het toedienen van medicijnen niet tot de taken van de eerstehulpverlener, inclusief BHV-ers. Het is belangrijk om te erkennen dat het toedienen van medicijnen een complexe handeling is die specifieke kennis, training en bevoegdheid vereist. Bij twijfel over de juiste handelwijze in geval van medische noodgevallen is het altijd verstandig om contact op te nemen met de professionele hulpverleners.

Deel dit bericht

Recente blogs

 • Wij zijn verhuisd!

  Met veel enthousiasme delen wij het nieuws dat wij zijn verhuisd naar een gloednieuw onderkomen aan de...

 • BHV hoe vaak herhalen

  Hoe vaak moet je BHV cursus herhalen?

  Als bedrijf ben je verplicht om voldoende maatregelen te nemen om de veiligheid van werknemers te waarborgen....

 • waarom VCA training volgen

  Waarom een VCA diploma halen

  veiligheid is van groot belang in de bouw en industrie. Een ongeval kan niet alleen leiden tot...

 • Hoeveel-BHV-ers

  Hoeveel BHV-ers zijn er nodig?

  Een bedrijf of organisatie is verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening (BHV). Een...